Πιστοποιήσεις του Συναιτερισμού

Agro 2-1 Certificate"
Agro 2-1 Certificate
BRC-Certificate"
BRC Certificate
IFS-Certificate"
IFS - Certificate
GRASP-Certificate"
GRASP - Certificate
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΑΓΡ.-ΣΥΝ"
DIO - 2023
GLOBAL-G.A.P"
GLOBAL - G.A.P
 DIO 2022 (EN)"
DIO 2022 (EN)
BRC-Certificate"
Agro-2-1-Certificate"
ΣΗΜΑ-ISO-22000"
ifs-food-logo"
grasp"
grasp"