Στην Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTIKA 2023 ο Αγροτικός Συναιτερισμός Πυργετού

ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πυργετού συμμετείχε με την Περιφέρεια Θεσσαλία στη FRUIT LOGISTICA 2023, στο Βερολίνο.

Posted in Τα Νέα μας.