Βιολογικά ακτινίδια

Βιολογική καλλιέργεια ακτινιδίων

Στην οργάνωση παραγωγών ακτινιδίου του Α.Σ. Πυργετού υπάρχουν 3 παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν 51,5 στρέμματα βιολογικών ακτινιδίων ποικιλίας HAYWARD. Τα βιολογικά ακτινίδια είναι φρούτα αξεπέραστης ποιότητας και περιέχουν πολυάριθμα φυτοθρεπτικά συστατικά καθώς και γνωστές βιταμίνες και μέταλλα που προάγουν την υγεία.Η ΔΗΩ είναι ο Οργανισμός ελέγχου που πιστοποιεί κάθε χρόνο τους παραγωγούς και τις εγκαταστάσεις μας.

Η βιολογική γεωργία περιλαμβάνει καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων και των ζώων, μέσω της αειφόρου γεωργίας. Οι παραγωγοί μας δεν χρησιμοποιούν οτιδήποτε πέρα από καθαρά βιολογικές ουσίες τόσο για τη θρέψη όσο και για την προστασία των καλλιεργειών.

Τα Πιστοποιητικά μας

ΔΗΩ ENG
ΔΗΩ GR
ΔΗΩ GR
ΔΗΩ GR

Αναλύσεις Φρούτων

Ανάλυση Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ